شرح  توضيحات
 كوانتومتر  با قابلیت آنالیز 24 عنصر
 پيرومتر  غیر تماسی
 ترموكوپل  -
 
میکروسکوپ
 
 با قابليت ارائه تصوير ديجيتاليی
 سختي سنج  برینل
 تجهيزات كنترل ابعادی  -
 تجهيزات كنترل ماسه  -
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین طراحی، اجرا، پشتیبانی شرکت صدرافزار