041-34328294

  • هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر5
  • هدر6

تراکتور و تفاوت تراکتور دوچرخ با تراکتور چهار چرخ

تیلر به گونه ای طراحی شده است تا انواع مختلف ادوات و دنباله بندها برای کاربردهای مختلف برای انجام امور زراعی به آن متصل شود. سهولت در تعویض انواع مال بندها و تغییر عملیات های مختلف کشاورزی و وظایف آنها از مهمترین فواید و محاسن این ماشین کوچک است.


چرا تیلر یا تراکتور دو چرخ برای استفاده در باغ و یا باغچه مناسب تر از تراکتورهای چهار چرخ خواهد بود؟

تیلر ماشینی کوچک اما قدرتمند است. در واقع دستگاهی همه کاره با توانایی، قابلیت و کاربردهای مختلف است. دنباله بند یا ادواتی که می توان به تیلر متصل نمود تعدادی بیش از 40 عدد است و به گونه ای طراحی شده است که تمام قابلیت ها و کارایی ها در یک ماشین جمع شده است. جامعه کشاورزان و مجمع برنامه ریزی مواد غذایی بر این باورند که تیلر دستگاهی بسیار مناسب برای عملیات های مختلف است و این ماشین نه بسیار کوچک و نه خیلی بزرگ است به همین دلیل استفاده از آن بسیار راحت و مناسب انجام می پذیرد. کار با تیلر بسیار راحت و ساده انجام می گیرد و بدون ایجاد مشکل و سختی کاربر را در انجام امور مختلف زراعی یاری گر است.

shali taktors

رویدادها

24-26 دی 98

نمایشگاه ریخته گری نورنبرگ (Euroguss)

رویدادها

14-17 فروردین ماه 99

نمایشگاه اتومکانیکا استانبول (Automechanika Istanbul)

رویدادها

5-9 تیر 99

نمایشگاه ریخته گری دسلدورف (newcast)

رویدادها

7-10 خرداد99

نمایشگاه متالوژی و ریخته گری ورونا (METEF)