041-34328294

  • هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر5
  • هدر6

تراکتور و مالبندها در تراکتور

انواع مالبندهای معمولی، مالبند لق، مالبند برای اتصال سه نقطه و ثابت وجود دارد که به منظور اتصال ادوات به تراکتور مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله عملکرد و نوع نصب برخی از آنها به اختصار توضیح داده شده است.

شاید تاکنون واژه مالبند را شنیده باشید اما اطلاعات کافی در خصوص آن نداشته باشید. به منظور اتصال و کشیدن ادواتی که دارای یک نقطه ی اتصال هستند از مالبند استفاده می شود. شناخت و استفاده صحیح از مالبندها دارای اهمیت بسیار زیادی خواهد بود. مالبندها را که می توان به تیلر و تراکتور متصل نمود که به انواع مختلف تقسیم می شود:

مالبند معمولی، مالبند لق، مالبند برای اتصال سه نقطه و ثابت.
مالبند معمولی در تراکتور

یک مالبند معمولی وسیله ای استاندارد برای تراکتورهای عمومی به حساب می آید. تنظیم مالبندها به صورت افقی، عمودی و طولی مورد استفاده قرار می گیرند. در خصوص ادواتی که با محور توان دهی کار می کنند برای اتصال مالبند به تراکتور آن را در قسمت مرکزی می بایست اجرا نمود. زمانی که تراکتور در حال کشش ادوات با استفاده از مالبند است توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که به مالبند اجازه دهید در سر پیچ ها حرکت داشته باشد تا در زمان دور زدن این کار به سادگی انجام پذیرد. در برخی موارد به منظور اتصال محور رابط محور توان دهی تراکتور، تنظیم فاصله ی بین مالبند و محور توان دهی ضروری است. برای رسیدن به این هدف می توان مالبند را وارونه نمود تا فاصله اضافی مورد نیاز حاصل شود. برخی از مالبندها دارای طولی قابل تنظیم هستند تا در زمان کشیدن بعضی از ادواتی که دارای زبانه ی کوتاه هستند در حین دور زدن اشکالی به وجود نیاید. به این منظور مالبند را به سمت عقب بکشید تا اتصالی بلند فراهم گردد.

malbandtrak

 

مالبند نوسانی یا لق در تراکتور

این نوع از مالبند در تراکتور برای کشیدن وسایل بزرگ و یا کشیدن چند وسیله که به یکدیگر قلاب شده اند مورد استفاده قرار می گیرد که چرخش در سر پیچ ها را ساده تر می نماید. تنظیم این نوع از مالبند در بسیاری از موارد همانند نوع معمولی آن خواهد بود. برخی از این مالبندها از لحاظ طول و فاصله مقدار ثابتی هستند اما مالبندهای لق یا نوسانی همواره دارای حرکت عریض تری در مقایسه با مالبندهای معمولی هستند. نوع دیگر مالبند نوعی است که مختص به اتصال سه نقطه است که بین دو انتهای گوی دار بازوهای بلند کن پایینی اتصال سه نقطه متصل می شوند. اهداف این نوع از مالبند برای کشیدن ماشین های کششی ومعمولی که با محور توان دهی و دستگاه های هیدرولیک و تریلیهای سبک کار می کنند می باشد.

 

MALBAND TRACK
مالبند ثابت در تراکتور

ادواتی که از محور توان دهی استفاده نمی کنند را با استفاده از مالبند ثابت به تراکتور متصل خواهند شد. بسیاری از آنها دارای یک سوراخ اتصال هستند و در مقابل برخی از آنها دارای چند سوراخ عرضی خواهند بود. این نوع از مالبند در زیر دیفرانسیل در پشت تراکتور نصب می شوند.

رویدادها

24-26 دی 98

نمایشگاه ریخته گری نورنبرگ (Euroguss)

رویدادها

14-17 فروردین ماه 99

نمایشگاه اتومکانیکا استانبول (Automechanika Istanbul)

رویدادها

5-9 تیر 99

نمایشگاه ریخته گری دسلدورف (newcast)

رویدادها

7-10 خرداد99

نمایشگاه متالوژی و ریخته گری ورونا (METEF)