041-34328294

  • هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر5
  • هدر6

1-1-توان در کشاورزی
میانگین توان یک مرد هنگامی که پیوسته کار می کند 150 وات است که برابر با توان به وجود آمده از 5/0 لیتر سوخت دیزل در یک تراکتور است.

تراکتور دارای قابلیت هایی می باشد که علاوه بر قدرت کشندگی دارای توان دورانی و حرکتی و همچنین هیدرولیکی نیز می باشد. این ماشین یکی از مهمترین ماشین آلات در امور کشاورزی می باشد. د رگذشته موتور تراکتورها از نوع بخاری بوده است که تامین توان آن تنها برای موتورهای درجا و ساکن مورد استفاده قرار می گرفت که همین امر از بزرگترین عیوب آن بوده است.

تولید توان در تراکتور و تیلر های امروزی به تلاش های سالهای بسیار طولانی در گذشته باز می گردد. اختراع سیلندر و پیستون و چگونگی ایجاد حرکت رفت و برگشت و در نهایت تولید توان حاصل اقداماتی در سالهای بسیار طولانی می باشد. اختراع موتورهای دیزلی نیز از ابداعات در این زمینه بوده است

منابع توان بسیار متعددی وجود دارد که شامل توان دام، توان آب، توان باد، توان برق و همچنین توان حاصل از احتراق سوخت های فسیلی می شود. برای موتورهای درجا و ساکن می توان از توان برق استفاده نمود اما برای راه اندازی تراکتور و تیلر از موتورهای احتراقی و حرارتی می بایست استفاده کرد.

تراکتور های بخاری در گذشته خیلی زود جای خود را به موتورهای احتراق داخلی بنزینی دادند. موتورهای احتراق داخلی در مقایسه با بخاری دارای مزایای بسیاری می باشد که شامل عدم نیاز به جابجایی آب و مراقبت و توجه دائمی می باشد.

رویدادها

8-11 آذر 98

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

رویدادها

4-7 آذرماه 98

پنجمین دوره مسابقات سراسری ریخته‌گری

رویدادها

5-9 تیر 99

نمایشگاه ریخته گری دسلدورف (newcast)

رویدادها

7-10 خرداد99

نمایشگاه متالوژی و ریخته گری ورونا (METEF)