041-34328294

 • هدر1
 • هدر2
 • هدر3
 • هدر5
 • هدر6

 • تولید انواع قطعات صنایع ریلی
  تولید انواع قطعات صنایع ریلی
 • تولید انواع قطعات صنعت خودرو
  تولید انواع قطعات صنعت خودرو
 • تولید انواع قطعات صنایع آب و فاضلاب
  تولید انواع قطعات صنایع آب و فاضلاب
 • تولید انواع قطعات خودرو تجاری
  تولید انواع قطعات خودرو تجاری
 • تولید انواع قطعات صنعت تراکتورسازی
  تولید انواع قطعات صنعت تراکتورسازی

در واحد کنترل کیفی در کنار کنترل فرآیند ریخته گری به خصوص ذوب و آلیاژ سازی که با استفاده از دستگاه کوانتومتر انجام می پذیرد. پس از ذوب ریزی و آماده سازی قطعات، مراحل دقیق کنترل کیفیت قطعه مطابق الزامات استاندارد مربوطه و نیز خواسته مشتری صورت گرفته و برای اطمینان از کیفیت قطعات تولیدی آزمایشهای متالوگرافی نیز با استفاده از تجهیزات بطور مستمر به روی قطعات صورت می پذیرد.

رویدادها

8-11 آذر 98

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

رویدادها

4-7 آذرماه 98

پنجمین دوره مسابقات سراسری ریخته‌گری

رویدادها

5-9 تیر 99

نمایشگاه ریخته گری دسلدورف (newcast)

رویدادها

7-10 خرداد99

نمایشگاه متالوژی و ریخته گری ورونا (METEF)