041-34328294

صنعت خودرو

کیفیت کلید واژه ورود به صنعت قطعه سازی خودرو است. شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین با تکیه بر تکنولوژی پیشرفته و پرسنل کارآزموده قدم های آغازین حضور در این شاخه را طی نموده و در مسیری گام بر می دارد که به زودی به یکی از تامین کنندگان اصلی قطعات ریخته خودرو در شمالغرب کشور تبدیل شود.

نام و کد محصولات: