041-34328294

خودروهای تجاری

با توجه به حضور شرکتهای مادر در منطقه، که از دیر باز در بازار های بین المللی حضور فعال داشته اند، شرکت سهند آذرین موفقیت های بسیاری در تامین قطعات مورد استفاده در این صنایع و نیز تامین قطعات یدکی مورد نیاز بدست آورده است.