041-34328294

صنایع ریلی

شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین قطعات صنایع ریلی را با توجه به استاندارد های این صنعت در دست تولید دارد و از پیشگامان داخلی سازی تولید برخی قطعات حساس این صنعت می باشد.

صفحه صنعتی
صفحه صنعتی
صفحه صنعتی
صفحه صنعتی
صفحه صنعتی