حفاظت از محیط زیست

شركت صنايع ريخته گری سهند آذرين متعهد هست كه تأثیرات زیست محیطی خود را كاهش داده و به طور مداوم بهبود عملكرد محیطی خود را به عنوان یك بخش جدایی ناپذیر و اساسی استراتژی انجام و روشهای عملیاتی خودرا بهبود بخشد.

تشویق مشتریان ، تأمین کنندگان و کلیه همکاران تجاری به انجام همان کار اولویت ما است. این حس تجاری ،کاملاً مناسب اهداف ماست. همچنین مسئولیت و وظیفه ی ما پاسداری و مراقبت از نسل های آینده خواهد بود.