041-34328294

  • هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر5
  • هدر6

فروش و پشتیبانی

برقراری ارتباط با کارشناس فروش

تماس و مشاوره

تماس و مشاوره

کارشناسان فروش و پاسخگویی به مشتریان همه روزه پاسخگوی شما مشتریان گرامی بوده و خدمات مشاوره ای لازم را ارائه می دهند. مشتریان قطعه نمونه و یا درصورت نبود، نقشه کامل قطعه را به منظور امکان سنجی تولید ارسال مینمایند. بعد از انجام بررسی های لازم ، هزینه برآورده شده و اعلام میگردد.

تکمیل سفارش

تکمیل سفارش

مشتری گرامی در صورت موافقت با هزینه و شرایط اعلامی، سفارش خود را تکمیل نموده و محصول درخواستی وارد پروسه سفارش و تولید محصول میگردد.

بسته بندی و حمل تا مقصد

بسته بندی و حمل تا مقصد

تمامی شرایط بسته بندی و حمل بنا به درخواست مشتری گرامی پس از تکمیل سفارش و ارائه شماره های پیگیری انجام شده، در اولین فرصت، محصول به محل تحویل ارسال میگردد.

برخی از مشتریان