041-34328294

  • هدر1
  • هدر2
  • هدر3
  • هدر5
  • هدر6

درباره ما

شركت صنايع ريخته گری سهند آذرين با پيشينه مديريت 35 ساله در زمينه ريخته گری در سال 1380 پايه گذاری و تاسيس شده است.

هدف اصلی ايجاد واحدی خصوصی با قابليت های توليد با تكنولوژیی جديد (كوره القايی، آزمايشگاههای مجهز وخط قالبگيری مكانيزه) در زمينه مدلسازی و ريخته گری انواع قطعات چدنی بود كه در اين راستا كارخانه به ظرفيت 2000 تن در سال با امكانات فوق، در زمينی به مساحت تقريبی 14000 متر مربع با توان ذوب ريزی انواع قطعات چدنی خودرو وصنعتی از جنس داكتيل، خاكستری وآلياژی در بازه وزنی 10گرم تا 4 تن تجهيز وتاسيس شد.

در حال حاضر نيز با بهره گيری دانش فنی و مديريتی مديران مجرب مجموعه، تعداد 100 نفر در اين شركت شاغل می باشند كه تعداد 10 نفر ليسانس، 5 نفر فوق ديپلم و 3 نفر فوق لیسانس از جمله نيروهای متخصص مورد استفاده در مجموعه می باشد. باتوجه به سوابق قابل افتخار شركت در توليد انواع قطعات خودرو، تراكتور وساير قطعات صنعتی و اقدام برای حضور در بازارهای جهانی و در راستای جلب بيشتر اعتماد و رضايت مشتريان، شركت تصميم به استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9001 نموده است كه در مرحله مستند سازی واجرا می باشد. از طرفی باتوجه به بازار روبه گسترش خود در منطقه اين شركت برای وسعت دادن به حوزه فعاليت خود اقدام به احداث خط اتوماتيك 5000 تنی در سال نموده است كه از نيمه اول سال 88 به بهره برداری رسیده است.

درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما
درباره ما