1-ایفای نقش موثر و محوری در توسعه اقتصاد و صنعتی کشور

2-افزایش صادرات غیر نفتی

3-ایجاد شرکت های ارزش آفرین با تکیه بر تجارب

4-خلق مزیت رقابتی پایدار و افزایش نرخ اشتغال در شمالغرب کشور

5-تربیت و آموزش نیروهای متخصص در آکادمی تخصصی خود

6-پاشخگویی به نیاز کلیه مشتریان و توسعه بازارهای داخلی و خارجی

7-تامین رضایت بلند مدت ذینفعان با ارائه طیف وسیعی از محصولات

8-تبدیل شدن به مقصد محبوب تمام آدم‌های جهان برای کشف و انتخاب محصولات ارزشمند و منحصر به فرد