ما بر آنیم تا با هدف توسعه صنعت و صادرات و ارتقا سطح کیفیت زندگی کارکنان خود با اشتغال پایدار ضمن بهره گیری از رویکردی نوآورانه ، دانش بنیان و تکیه بر سرمایه های انسانی در راستای هم افزایی میان تمامی ذینفعان و عمل به مسئولیت اجتماعی خود جایگاهی  یکی از 10 شرکت برتر ایران دست یابییم و همچنین پیشتازی در عرصه تولید قواي محرکه انواع قطعات در سطح کشور با توان برابري با رقباي خارجی به‌گونه‌ای که شایسته اعتماد ذینفعان باشیم که با رویکرد نوآورانه، منطقی، اصولی و مسئولانه خود، شرکتی پیشرو اقتصادی در منطقه خود باشیم.